think
31 شهریور 1401 - 09:10

سهمیه بنزین مهرماه امشب واریز می‌شود

کارت سوخت تمام خودرو‌ها نیمه شب امشب شارژ می‌شود.

ساعت ۲۴ امشب، هشتمین مرحله واریز سهمیه بنزین خودرو‌های ناوگان عمومی و شخصی در سال ۱۴۰۱ به کارت سوخت رانندگان خودرو انجام می‌شود.

بامداد جمعه سال ۱۳۹۸، بنزین سهمیه‌بندی شد.قیمت این فرآورده نفتی به صورت سهمیه‌ای (۶۰ لیتر ماهانه برای خودرو‌های شخصی) در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و به صورت آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد.

ردیف

کاربری

میزان سهمیه بنزین

۱

سواری شخصی بنزینی

۶۰ لیتر

۲

سواری شخصی دوگانه سوز

۳۰ لیتر

۳

تاکسی بنزینی

۴۰۰ لیتر

۴

تاکسی دوگانه سوز

۲۰۰ لیتر

۵

موتورسیکلت

۲۵ لیتر

۶

وانت کم مصرف بنزینی

بر اساس پیمایش

۷

وانت کم مصرف دوگانه سوز

بر اساس پیمایش

۸

وانت پرمصرف بنزینی

بر اساس پیمایش

۹

وانت پرمصرف دوگانه سوز

بر اساس پیمایش

۱۰

آمبولانس

۵۰۰ لیترردیف

کاربری

میزان سهمیه بنزین

۱

سواری شخصی بنزینی

۶۰ لیتر

۲

سواری شخصی دوگانه سوز

۳۰ لیتر

۳

تاکسی بنزینی

۴۰۰ لیتر

۴

تاکسی دوگانه سوز

۲۰۰ لیتر

۵

موتورسیکلت

۲۵ لیتر

۶

وانت کم مصرف بنزینی

بر اساس پیمایش

۷

وانت کم مصرف دوگانه سوز

بر اساس پیمایش

۸

وانت پرمصرف بنزینی

بر اساس پیمایش

۹

وانت پرمصرف دوگانه سوز

بر اساس پیمایش

۱۰

آمبولانس

۵۰۰ لیترردیف

کاربری

میزان سهمیه بنزینردیفکاربریمیزان سهمیه بنزین۱

سواری شخصی بنزینی

۶۰ لیتر۱سواری شخصی بنزینی۶۰ لیتر۲

سواری شخصی دوگانه سوز

۳۰ لیتر۲سواری شخصی دوگانه سوز۳۰ لیتر۳

تاکسی بنزینی

۴۰۰ لیتر۳تاکسی بنزینی۴۰۰ لیتر۴

تاکسی دوگانه سوز

۲۰۰ لیتر۴تاکسی دوگانه سوز۲۰۰ لیتر۵

موتورسیکلت

۲۵ لیتر۵موتورسیکلت۲۵ لیتر۶

وانت کم مصرف بنزینی

بر اساس پیمایش۶وانت کم مصرف بنزینیبر اساس پیمایش۷

وانت کم مصرف دوگانه سوز

بر اساس پیمایش۷وانت کم مصرف دوگانه سوزبر اساس پیمایش۸

وانت پرمصرف بنزینی

بر اساس پیمایش۸وانت پرمصرف بنزینیبر اساس پیمایش۹

وانت پرمصرف دوگانه سوز

بر اساس پیمایش۹وانت پرمصرف دوگانه سوزبر اساس پیمایش۱۰

آمبولانس

۵۰۰ لیتر۱۰آمبولانس۵۰۰ لیترباشگاه خبرنگاران جواناقتصادیاقتصاد و انرژی

شناسه خبر: 751289