think
17 مرداد 1401 - 17:03

سوگواری روستای چاهداشی در روز عاشورای حسینی / فیلمی از اجتماع عاشورائیان در حرم امام رضا (ع)

پربازدیدترین اخبار ۱۷ مرداد ماه سرویس شهروند خبرنگار را در این بسته مشاهده می‌کنید.

شما مخاطبان عزیز، از طریق شبکه‌های اجتماعی برای باشگاه خبرنگاران جوان، با شماره ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷ یا شناسه @shahrvandyjc پیام‌های متعددی را در موضوعات مختلف ارسال کرده‌اید.

عزاداری محبان سالار شهیدان در روستای شندان عرب + فیلم

صف عزاداران عاشورایی در صحن امامزاده سید ابراهیم (ع) + فیلم

عزاداری روز عاشورا در روستای آبخیزه + فیلم

نمایی از سوگواری اهالی اندیمشک در روز عاشورا + فیلم

سوگواری روستای چاهداشی در روز عاشورای حسینی + فیلم

فیلمی از اجتماع عاشورائیان در حرم امام رضا (ع)

عزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلم

برگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلم

عزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلم

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

عزاداری محبان سالار شهیدان در روستای شندان عرب + فیلم

عزاداری محبان سالار شهیدان در روستای شندان عرب + فیلمعزاداری محبان سالار شهیدان در روستای شندان عرب + فیلمصف عزاداران عاشورایی در صحن امامزاده سید ابراهیم (ع) + فیلم

عزاداری روز عاشورا در روستای آبخیزه + فیلم

نمایی از سوگواری اهالی اندیمشک در روز عاشورا + فیلم

سوگواری روستای چاهداشی در روز عاشورای حسینی + فیلم

فیلمی از اجتماع عاشورائیان در حرم امام رضا (ع)

عزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلم

برگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلم

عزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلم

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

صف عزاداران عاشورایی در صحن امامزاده سید ابراهیم (ع) + فیلم

صف عزاداران عاشورایی در صحن امامزاده سید ابراهیم (ع) + فیلمصف عزاداران عاشورایی در صحن امامزاده سید ابراهیم (ع) + فیلمعزاداری روز عاشورا در روستای آبخیزه + فیلم

نمایی از سوگواری اهالی اندیمشک در روز عاشورا + فیلم

سوگواری روستای چاهداشی در روز عاشورای حسینی + فیلم

فیلمی از اجتماع عاشورائیان در حرم امام رضا (ع)

عزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلم

برگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلم

عزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلم

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

عزاداری روز عاشورا در روستای آبخیزه + فیلم

عزاداری روز عاشورا در روستای آبخیزه + فیلمعزاداری روز عاشورا در روستای آبخیزه + فیلمعزاداری روز عاشورا در روستای آبخیزه + فیلمنمایی از سوگواری اهالی اندیمشک در روز عاشورا + فیلم

سوگواری روستای چاهداشی در روز عاشورای حسینی + فیلم

فیلمی از اجتماع عاشورائیان در حرم امام رضا (ع)

عزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلم

برگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلم

عزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلم

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

نمایی از سوگواری اهالی اندیمشک در روز عاشورا + فیلم

نمایی از سوگواری اهالی اندیمشک در روز عاشورا + فیلمنمایی از سوگواری اهالی اندیمشک در روز عاشورا + فیلمنمایی از سوگواری اهالی اندیمشک در روز عاشورا + فیلمسوگواری روستای چاهداشی در روز عاشورای حسینی + فیلم

فیلمی از اجتماع عاشورائیان در حرم امام رضا (ع)

عزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلم

برگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلم

عزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلم

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سوگواری روستای چاهداشی در روز عاشورای حسینی + فیلم

سوگواری روستای چاهداشی در روز عاشورای حسینی + فیلمسوگواری روستای چاهداشی در روز عاشورای حسینی + فیلمسوگواری روستای چاهداشی در روز عاشورای حسینی + فیلمفیلمی از اجتماع عاشورائیان در حرم امام رضا (ع)

عزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلم

برگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلم

عزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلم

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

فیلمی از اجتماع عاشورائیان در حرم امام رضا (ع)

فیلمی از اجتماع عاشورائیان در حرم امام رضا (ع)فیلمی از اجتماع عاشورائیان در حرم امام رضا (ع)عزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلم

برگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلم

عزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلم

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

عزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلم

عزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلمعزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلمعزاداری شیعیان کنیا در دهه اول ماه محرم + فیلمبرگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلم

عزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلم

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

برگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلم

برگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلمبرگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلمبرگزاری مراسم شب عاشورا در روستای بیهود + فیلمعزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلم

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

عزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلم

عزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلمعزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلمعزاداری اهالی روستای متی کلا در شب عاشورا + فیلمفیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)

فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)فیلمی از اجتماع عزاداران نردین در مراسم حسن، حسین (ع)مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلم

مراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلممراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلممراسم عزاداری شب های ماه محرم در ابرکوه + فیلمسوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

  برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلم

سوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلمسوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلمسوگواری مردم هشتبندی در عزای امام حسین (ع) + فیلمبرای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

اینجاباشگاه خبرنگاران جوانشهروند خبرنگارشهروند خبرنگار

شناسه خبر: 550476